Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
komentowane oceniane czytane

Chcę być przedsiębiorcą - rozwijam się z Funduszami Europejskimi!

ponad rok temu    1.11.2016
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A

Skończyłeś edukację i zastanawiasz się, co robić dalej? Chciałbyś założyć własną firmę, ale nie wiesz, od czego zacząć? A może jesteś młodym naukowcem, prowadzisz ciekawe badania, ale nie wiesz, jak zastosować je w praktyce? Z Funduszami Europejskimi znajdziesz rozwiązanie.


Podstawowym problemem wielu młodych ludzi jest brak możliwości zatrudnienia. Nie ma jednak jednej przyczyny, która sprawia, że osoby przed 30. rokiem życia pozostają bez pracy. Wśród powodów, które uniemożliwiają znalezienie zatrudnienia najczęściej wymienia się niedostateczne wykształcenie, nieodpowiednie kwalifikacje czy brak podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz biznesu. Z problemami tego typu borykają się także naukowcy, którzy pomimo ogromnej wiedzy, nie mają potrzebnych narzędzi, by swoje projekty wprowadzić na rynek. Pomocne w rozwiązaniu tych sytuacji mogą okazać się środki z  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój czy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

Obudzić potencjał
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29. roku życia to główny cel Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER 2014-2020. Działania skierowane do osób młodych na rynku pracy dotyczą niepracujących oraz tych, którzy obecnie nie są uczniami bądź słuchaczami szkół zawodowych, średnich czy uczelni wyższych, ani nie uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. 

W ramach Działań 1.1 i 1.2 PO WER 2014-2020 młodzi ludzie uczestniczą w indywidualnych spotkaniach, które diagnozują ich możliwości na rynku pracy. Rozmowa z doradcą zawodowym ujawni słabe oraz mocne strony, pozwoli określić umiejętności kandydata i skierować go na odpowiednie zajęcia, które uzupełnią lub rozwiną jego wiedzę, a co za tym idzie, ułatwią znalezienie pracy. 

Uczestnik tego typu zajęć może liczyć na udział w specjalistycznych szkoleniach, uzupełnić edukację poprzez zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły zawodowej lub średniej. Ze wsparcia mogą skorzystać także absolwenci uczelni wyższych, którzy wybrali kierunek niedopasowany do potrzeb rynku pracy np. poprzez poszerzenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. 

Ciekawą propozycją może też być uczestnictwo w stażach zawodowych i praktykach oraz możliwość zatrudnienia u pracodawcy. Wówczas koszty zatrudnienia i przygotowania stanowiska pracy pokryją środki z Funduszy Europejskich. 
Takie możliwości dla ludzi młodych w województwie wielkopolskim oferują Powiatowe Urzędy Pracy (PO WER 1.1), ale pomocy można szukać także w innych miejscach. Projekty będą realizować również publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe (PO WER 1.2.1). Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano najwcześniej na listopad 2016 roku.

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt: „Obudź swój potencjał” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przygotowała szereg zajęć dla młodzieży w wieku 18-24 lata. OHP proponuje uczestnikom projektu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, który pozwoli określić predyspozycje. Instytucja oferuje także wsparcie psychologiczne, które pomoże przełamać bariery utrudniające zaistnienie na rynku pracy. W ramach bezpłatnych szkoleń przewidziano możliwość ukończenia kursu językowego, komputerowego, uczestnictwa w zajęciach z przedsiębiorczości, a także kursu prawa jazdy kat. B. 

W zajęciach organizowanych przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP mogą uczestniczyć osoby z całego województwa, a hufiec dofinansowuje dojazd na szkolenia.
Na młodych ludzi, którzy pomyślnie ukończą kursy zawodowe, czekają trzymiesięczne, płatne staże z wynagrodzeniem 994,70 złotych (netto) co miesiąc przez okres trwania stażu. 

 

Wsparcie na start
Program „Gwarancje dla młodzieży” realizowany m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Rozwoju pozwala odnaleźć się młodym osobom na rynku pracy. Oprócz finansowania staży, szkoleń i kursów zawodowych, uczestnicy projektu mogą uzyskać bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy i samozatrudnienie. Jest to dobre rozwiązanie dla kreatywnych osób, które posiadają pomysł na własny biznes. W poszczególnych Powiatowych Urzędach Pracy wysokość wsparcia może być różna i wynosić ok. 15 tys. – 24 tys. zł. Maksymalnie jest to sześciokrotna wysokość średniego wynagrodzenia. W województwie wielkopolskim wsparcie jest udzielane  w 31 Powiatowych Urzędach Pracy. To tam można szukać informacji o formach zatrudnienia, szkoleniach w ramach projektów z Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020, a także zapytać o to, jakie formalności należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie na własny biznes. Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (II)” w roku 2016 przeznaczy środki w wysokości 1.482.322,46 złotych. 

 

Postaw na rozwój
Połączenie biznesu i nauki oferuje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Poddziałanie 3.1.1 PO IR „Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter” to dobra oferta dla młodych naukowców, którzy mają wiele nowatorskich pomysłów, ale brakuje im środków, by innowacyjne badania wprowadzić na rynek. 

Działania adresowane dla start-upów, czyli młodych firm zostały uruchomione w tym roku.  To narzędzia Starter (PO IR 3.1.1) i Biznest (PO IR 3.1.2). Pomoc na rozwój badań połączonych z biznesem można uzyskać z funduszy zalążkowych oraz venture capital, które zostaną wyłonione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z pomocą mogą przyjść aniołowie biznesu, czyli inwestorzy wspierający pomysły młodych naukowców. 

Młody człowiek, który ma pomysł na własną firmę, może zgłosić się do któregoś z nich, by uzyskać pomoc w pierwszych krokach potrzebnych do zaistnienia firmy. Jego idea przejdzie preinkubację, czyli analizę i badania, ustalające potencjał projektu, a także jego rentowność na rynku. 

Najlepsze projekty biznesowe młodych ludzi, mogą zostać zrealizowane, a inwestor może pomóc założyć i rozwinąć nową firmę. Na wsparcie mogą liczyć tylko te przedsiębiorstwa, które jeszcze nie zaistniały na rynku. Start-up to dopiero początek drogi młodego przedsiębiorcy, ale Fundusze Europejskie mogą pomóc mu także w kolejnych etapach, czyli działalności badawczo-rozwojowej, przygotowaniu do wdrożenia, a także w fazie inwestycyjnej i działaniach powdrożeniowych. Każdy z etapów może być wspierany ze środku Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Instytucją wdrażającą start-upy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na stronie internetowej www.parp.gov.pl można znaleźć szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych działaniach.

 

 

Jak założyć firmę i nie zwariować?

Młodzi przedsiębiorcy na początku działalności napotykają na swojej drodze liczne problemy związane z prowadzeniem firmy. Z pomocą przychodzi portal Ministerstwa Rozwoju biznes.gov.pl wspierany w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki tej stronie internetowej, młody człowiek, który chce zająć się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, dowie się, jak założyć firmę, jak właściwie rozliczać podatki, ubezpieczać się oraz zamknąć działalność w przypadku niepowodzenia. Za pośrednictwem portalu można składać dokumenty urzędowe, skorzystać z kalendarium ważnych dla przedsiębiorcy terminów, a także skorzystać z pomocy wirtualnego urzędnika, kontaktując się z nim za pomocą czatu lub telefonu.

 

 

 

Innowacyjne technologie dla lepszej przyszłości

Długopis przetwarzający pismo ręczne na pismo drukowane, biofarmaceutyki czy kosmetyki z jadu pszczelego - to tylko niektóre innowacje naukowców i przedsiębiorców w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wielu z nich realizuje swoje projekty właśnie dzięki Funduszom Europejskim. Instytucja pomaga młodym naukowcom funkcjonować samodzielnie na rynku pracy oferując różne usługi: od doradztwa zawodowego, po wynajem laboratoriów. PPNT jest także Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej. O przedsiębiorczości młodych, opowiada Ewa Kocińska, zastępca dyrektora PPNT i członek zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


 


Fundusze Europejskie dają mnóstwo możliwości młodym przedsiębiorcom, także studentom i doktorantom, czyli tym, którzy współpracują z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym na co dzień. Czy młodzi ludzie są przedsiębiorczy? 
Myślę, że przedsiębiorczość mamy w genach, szczególnie w województwie wielkopolskim. Uważam, że jest dobrze, ponieważ młodzi ludzie interesują się biznesem, a zajęcia z przedsiębiorczości, które prowadzi PPNT, zyskują coraz większe zainteresowanie. Studenci mają wiele pomysłów na siebie i myślą o założeniu własnej firmy. Park z natury rzeczy jest blisko chemii, biotechnologii i IT, ale także, młodzi humaniści i ekonomiści mogą się u nas czegoś pożytecznego dowiedzieć. Mogą z naszą pomocą podjąć decyzję o tym, czy chcą pracować na etacie, czy raczej pomyśleć o własnej, niezależnej działalności. Oferta zajęć z przedsiębiorczości jest kierowana nie tylko do studentów, ale także do doktorantów. Ci ostatni mogą również korzystać ze szkoleń, podczas których dowiadują się, jak aplikować o środki na badania naukowe. Przekazujemy też informacje dotyczące współpracy z gospodarką, do której gorąco zachęcamy.


Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi, przedsiębiorczy naukowcy?
Na analizę pomysłu jeszcze przed założeniem firmy i wsparcie w dopracowaniu biznesplanu. Oferujemy doradztwo oraz szkolenia. Dla osób, które założyły już działalność, mamy dostępne powierzchnie biurowe, e-biura lub laboratoria. Można w nich prowadzić badania nad nowymi technologiami. Nasi lokatorzy mogą też liczyć na wsparcie z zakresu prawa, księgowości, PR i marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Każdego roku pytamy naszych lokatorów, jakie mają potrzeby i staramy się do nich dopasowywać naszą ofertę. Pomagamy także w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich czy innych środków krajowych i zagranicznych, które można przeznaczyć na rozwój badań i innowacji.


Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest także beneficjentem Funduszy Europejskich. Jakie projekty są obecnie realizowane w tej instytucji? 
Park Naukowo-Technologiczny zdobył środki z kilku programów, także tych infrastrukturalnych. Natomiast teraz realizujemy nowy projekt dotyczący innowacji społecznych (PO WER Działanie 4.1 Innowacje Społeczne). Zaczął się we wrześniu, a jego zadaniem jest stworzenie centrum inkubacji innowacji społecznych. To jest projekt pilotażowy, którego celem jest wsparcie ciekawych rozwiązań dotyczących kształcenia ustawicznego. Osoby z pomysłami na sposoby podnoszenia kompetencji mogą się zgłaszać i starać się o grant w wysokości około 60.000 złotych. Być może również dzięki temu projektowi uda się kogoś przekonać do tego, by został przedsiębiorcą. 


PPNT współpracuje z naukowcami reprezentującymi różne dziedziny wiedzy. Którzy z nich mają największą szansę na innowacyjne wdrożenia? 
My dążymy do tego, by projekty, które realizujemy, były interdyscyplinarne, żeby to była praca naukowców z różnych dziedzin. Być może jest takie przekonanie, że więcej szans rozwoju mają absolwenci kierunków ścisłych, ale to niekoniecznie jest uzasadnione. Humaniści też mają wiele możliwości. W przypadku wszystkich naukowców jest jeszcze ciągle potrzebna praca u podstaw, żeby przekonać ich do maksymalnie praktycznego myślenia o swoich badaniach i wykorzystaniu ich wyników. Nie każdy musi zostać biznesmenem, ale każdy może próbować współpracy z biznesem.

 

Rozmawiała 
Dagmara Świerkowska

 

DZIAŁANIA UNIJNE WSPIERAJĄCE MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W LATACH 2014-2020

 

Działanie 1.1 PO WER 2014-2020 
„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
- projekty pozakonkursowe”. Szczegółowe informacje można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy całej Wielkopolski. 


Działanie 1.2 PO WER  2014-2020 
„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe”. Wyboru projektów dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Listę instytucji udzielających wsparcia będzie można znaleźć na www.efs.wup.poznan.pl. 


Działanie 1.3 PO WER  2014-2020 
„Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”. Na terenie Wielkopolski jest realizowanych 11 projektów. Ich lista jest dostępna na www.power.gov.pl.


Poddziałanie 3.1.1 PO IR  2014-2020 
„Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter”. Wnioskodawcą projektu są podmioty wdrażające instrumenty finansowe. Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa.


Poddziałanie 3.1.2 PO IR 2014-2020 
„Inwestycje grupowe aniołów biznesu MŚP 
- Biznes”. Wnioskodawcą projektu są podmioty wdrażające instrumenty finansowe. Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

WYSZUKAJ SOBIE DOTACJĘ!

Więcej informacji o dotacjach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój znajdziesz w wyszukiwarce dotacji oraz w punktach konsultacyjnych.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
Godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 626 61 93, (61) 626 61 92, (61) 626 61 90


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 2
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00  
Telefony do konsultantów:
(62) 595 69 47, (62) 766 40 22


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30   
Telefony do konsultantów:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
64-100 Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 4b
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów: 
(65) 529 68 06, (65) 525 69 66


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów:
(61) 650 62 33, (61) 650 62 35


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 650 63 71, (61) 650 63 72

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.