Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
komentowane oceniane czytane

Masz firmę? Wykorzystaj szansę!

ponad rok temu    8.11.2016
Przemysław Szeszuła
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A

Jesteś właścicielem firmy? Masz głowę pełną pomysłów, ale nie dysponujesz wystarczającymi pieniędzmi, żeby rozwinąć swój biznes, a nie bardzo chciałbyś brać kredyt. Może więc warto skorzystać z Funduszy Europejskich. Unia stawia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Skoro stawia, to pewnie opłaca się po te środki sięgnąć.

 

Innowacyjna szczoteczka do zębów
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią o sile gospodarki każdego państwa. W Polsce tego typu firmy to ponad 99% wszystkich podmiotów gospodarczych. Z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać wsparcie z trzech głównych źródeł: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR na lata 2014-2020), programów regionalnych (w Wielkopolsce jest to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - WRPO) oraz z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), który obejmuje pięć województw ściany wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Bardzo duży nacisk Unia Europejska w nowej perspektywie finansowej kładzie na innowacyjność. Nie należy się jednak tego obawiać. Nie chodzi o wdrażanie supernowoczesnych, kosmicznych technologii (choć tego typu projekty są również mile widziane). Idzie o przygotowanie i wprowadzenie na rynek produktów, procesów, usług, metod marketingowych czy metod organizacyjnych, które są nowe lub znacząco udoskonalone. Może to być więc np. nowy wzór szczoteczki do zębów z ergonomicznie dopasowaną rączką, czy nowy (czyli innowacyjny właśnie) projekt organizacji pracy.

 


Nie rób tego sam
Innowacyjność ściśle związana jest z działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Prace B+R to szeroko rozumiane działania ukierunkowane na stworzenie nowego lub ulepszonego produktu, technologii bądź usługi. Może więc to być np. opracowanie receptury nowego produktu, badanie właściwości materiałów pod kątem możliwości wykorzystania ich w procesie produkcji czy opracowanie nowej (ulepszonej) metody albo zaprojektowanie nowego sprzętu do produkcji. Tym niekoniecznie musi zajmować się Twoja firma. Tym mogą się zajmować instytucje badawcze, naukowe, z którymi, dzięki Funduszom Europejskim, nawiążesz współpracę. 


Zdobądź bony na innowacje
Unia stawia na rozwój, stąd wspiera nawiązywanie, a później kontynuację współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Ty masz świetny pomysł na nowy albo znacznie zmodyfikowany produkt (usługę), ale nie masz możliwości opracowania technologii. Uczelnie, instytuty naukowe mają za to odpowiednich ludzi i warunki do realizacji Twojej idei. Warto połączyć siły, bo zyskują wszyscy! Mówiąc najprościej, jeśli przygotujesz wniosek, który uzyska pozytywną ocenę w procedurze konkursowej, możesz otrzymać z Funduszy Europejskich środki finansowe, a następnie zlecić akredytowanym jednostkom naukowym (czyli uczelniom wyższym, jednostkom naukowym PAN, instytutom badawczym i naukowym, ośrodkom Polskiej Akademii Umiejętności, centrom badawczo-rozwojowym) opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco udoskonalonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego czy nowej lub znacząco zmodyfikowanej usługi.

Tego właśnie dotyczy trwający aktualnie wieloetapowy konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP (zakończenie naboru wniosków nastąpi 30 stycznia 2017 r.) w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Mały lub średni przedsiębiorca na realizację swojego innowacyjnego pomysłu we współpracy z jednostką naukową może otrzymać nawet do 400.000 zł.

Jak zacząć? Informacji należy szukać na stronie instytucji ogłaszającej konkurs parp.gov.pl lub na stronie Programu poir.parp.gov.pl, na których umieszczone są informacje o terminach naborów, wymaganych dokumentach, jakie należy przygotować, aby ubiegać się o dofinansowanie. Gdy sprawy wydają się zbyt skomplikowane, warto skonsultować się z pracownikami PARP-u, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.


Postaw na współpracę
Kolejny konkurs, również ogłoszony przez PARP, na który warto zwrócić uwagę dotyczy Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach POIR 2014+ (IOB - Instytucje Otoczenia Biznesu - czyli Ośrodki Przedsiębiorczości, Ośrodki Innowacji i Instytucje Finansowe). W tym konkursie mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na skorzystanie z pomocy instytucji, które oferują m.in. zaawansowane usługi o charakterze doradczym, finansowym, coachingowym, a także umożliwiają korzystanie z infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz pomagają zarządzać procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwach.

Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które pomogą mu wdrożyć wybraną przez niego innowację, pomogą w implementacji pomysłu. Warunkiem jest nawiązanie przez przedsiębiorcę współpracy z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji (parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki; inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy centra innowacji), który złoży wniosek do PARP o dofinansowanie takiej usługi. W Wielkopolsce taką instytucją jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny, notabene najdłużej działający ośrodek tego typu w Polsce.

Nabór wniosków właśnie się rozpoczął (4 listopada) i potrwa do 31 marca 2017. Kwota dofinansowania projektu nie może być niższa niż 35 tys. zł i nie wyższa niż 294 tys. zł.

 


 

Podbij Europę
Z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 mali i średni przedsiębiorcy mogą także pozyskać środki na internacjonalizację, czyli na rozszerzenie swej działalności na rynki zagraniczne (Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw z POIR 2014+).

Chodzi tu nie tylko o eksport towarów czy usług, ale także o nawiązywanie szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi. Internacjonalizacja ma przede wszystkim podnieść konkurencyjność i innowacyjność polskich firm z sektora MŚP, a także pomóc w przełamaniu barier wejścia na rynki zagraniczne oraz ułatwić dostęp do doradztwa na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi.

Środki na internacjonalizację można pozyskać również z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 1.4.1 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej). Przygotowane projekty mogą być związane z doradztwem i opracowaniem wdrożenia nowych modeli biznesowych, pozyskiwaniem nowych partnerów na rynkach zagranicznych, doradztwem w zakresie strategii finansowania działalności eksportowej, udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych czy misjach gospodarczych za granicą. 

Jesteś małym lub średnim przedsiębiorącą? Informacje o terminach naboru wniosków, dokumentach, z jakimi należy się zapoznać, aby poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz o co i kto może wnioskować znajdziesz na wrpo.wielkopolskie.pl oraz poir.gov.pl. 


Podsumowując - raz, dwa, trzy
Opcja pierwsza: mikro- lub mały przedsiębiorca z pomysłem na innowacyjny produkt (usługę) może wnioskować o dofinansowanie na jej utworzenie dzięki współpracy z jednostkami naukowymi.

Opcja druga: mikro- lub mały przedsiębiorca posiadający innowacyjny produkt lub usługę może wnioskować o dofinansowanie na uzyskanie usług doradczych lub coachingowych, które pomogą mu wdrożyć pomysł w życie.

Opcja trzecia: mikro- lub mały przedsiębiorca posiadający innowacyjny produkt lub usługę może wnioskować o dofinansowanie na pomoc w rozpowszechnieniu swojego pomysłu na rynki zagraniczne.


Poszukaj pomocy u konsultantów
Możliwości wsparcia MŚP z Funduszy Europejskich jest wiele. To tylko kilka projektów, którymi warto się zainteresować. Jeżeli jesteś właścicielem firmy z sektora MŚP, możesz również skorzystać z pomocy konsultantów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (adresy i numery telefonów znajdziesz poniżej).

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

WYSZUKAJ SOBIE DOTACJĘ!

Informacje o aktualnych projektach i ich realizatorach oraz dane kontaktowe znaleźć można na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w „Wyszukiwarce dotacji” (pod ikoną lupy „Znajdź dofinansowanie”).  

Po nawiązaniu kontaktu, organizatorzy poinformują osoby zainteresowane, jakie dokumenty należy złożyć, aby zakwalifikować się do projektu.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
Godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 626 61 93, (61) 626 61 92, (61) 626 61 90


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 2
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00  
Telefony do konsultantów:
(62) 595 69 47, (62) 766 40 22


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30   
Telefony do konsultantów:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
64-100 Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 4b
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów: 
(65) 529 68 06, (65) 525 69 66


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów:
(61) 650 62 33, (61) 650 62 35


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 650 63 71, (61) 650 63 72

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.