Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
komentowane oceniane czytane

Pieniądze z Unii pomogą walczyć z bezrobociem

ponad rok temu    10.10.2016
Redakcja
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. fotolia.pl

Pieniądze na założenie własnej firmy, płatne staże, szkolenia czy wsparcie w wyposażeniu stanowisk pracy. Na to między innymi będziemy mogli dostać dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich. To szansa nie tylko dla bezrobotnych, ale także tych, którzy chcą zdobywać nowe kwalifikacje.

Mimo że stopa bezrobocia w Wielkopolsce jest dziś najniższa w kraju (obecnie wynosi 5,2 proc.), cały czas nie brakuje osób, które od dawna nie mogą znaleźć pracy bądź, choć pracę już mają, czują się niepewnie lub są zagrożone zwolnieniem.
- Patrząc z perspektywy rynku pracy stopa bezrobocia nie jest wysoka, dzięki czemu Wielkopolska jest ewenementem w skali kraju, jednak wciąż nie brakuje np. osób długotrwale bezrobotnych czy nieaktywnych zawodowo, co wpływa także na brak rąk do pracy - przyznaje Jacek Kulik, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”. 
To do takich osób skierowana jest pomoc z Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.

Dwa źródła pomocy
Pieniądze, przeznaczone właśnie na aktywizację zawodową oraz na różnego rodzaju szkolenia, pochodzić będą z dwóch źródeł: z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na jakie konkretnie wsparcie mogą więc liczyć mieszkańcy naszego regionu? Jak podkreśla Jarosław Nowak, wiceprezes zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środki unijne w nowej perspektywie przeznaczone są przede wszystkim na aktywizację zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. - Chodzi m.in. o niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, z co najwyżej średnim wykształceniem, kobiety, osoby w wieku 50+, a także osoby, które utraciły zatrudnienie na skutek procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz tych, którzy powracają na rynek pracy po wychowaniu dziecka do lat trzech - wylicza. 

Pieniądze ze wspomnianych funduszy trafiają m.in. bezpośrednio do Powiatowych Urzędów Pracy. Warto w tym miejscu od razu podkreślić, że w południowej Wielkopolsce (powiaty: jarociński, pleszewski, gostyński, rawicki, krotoszyński) każdy PUP dostał już duże unijne pieniądze w nowym rozdaniu na aktywizację zawodową. Tylko w tym roku w ramach POWER Działanie 1.1 realizują one projekty na łączną kwotę niemal 
7,5 mln zł, które mają pomóc 940 osobom! Podobnie jest we Wrześni, tamtejszy PUP za ponad 1,6 mln zł objął już opieką 164 osoby bezrobotne. A to dopiero początek, ponieważ wsparcie będzie udzielane także w kolejnych latach.

Jedną z głównych form aktywizacji zawodowej jest pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej. 
- Dotyczy to osób, które chcą realizować własne pomysły na biznes, które mają pewną wizję i chcą wykazać się inwencją. To oczywiście dobrze wpływa na rynek pracy, bo pomimo całego ryzyka jest szansa na to, że docelowo będą się na tyle rozwijać, że w przyszłości sami staną się pracodawcami, że zatrudnią kolejnych pracowników - komentuje Jacek Kulik, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”. 

Łatwiej o własny biznes
Wysokość dotacji to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, w praktyce ok. 24 tys. zł. - Osoby zainteresowane taką formą pomocy powinny zgłaszać się bezpośrednio do Powiatowych Urzędów Pracy - zaznacza Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Pomoc z Funduszy Europejskich za główny cel stawia sobie m.in. rozwój przedsiębiorczości. Dziś, choć wiele osób ma ambitne pomysły na biznes, nie posiada niestety żadnych środków „na start”, boją się więc zaryzykować. Dotacje (na określonych warunkach) mają pomóc bezrobotnym w założeniu własnej działalności gospodarczej oraz, generalnie, napędzać całą gospodarkę.

Warto zaznaczyć, że projekty na aktywizację zawodową realizować mogą nie tylko urzędy pracy. O pieniądze na ten cel mogą starać się także jednoosobowe firmy, spółki, fundacje, stowarzyszenia, instytucje szkoleniowe czy agencje zatrudnienia. Uczestnicy ich projektów będą mogli otrzymać refundację kosztów dojazdów do miejsca realizacji szkoleń, odbyć te szkolenia, jak również staże czy praktyki. 
- Wielkopolska jest w czołówce, jeśli chodzi o tzw. projekty „miękkie”, czyli właśnie doradcze, szkoleniowe, wspierające w ten sposób także przedsiębiorców - podkreśla Jacek Kulik. - W tym roku 180 mln zł 
przeznaczone na całą Polskę rozeszło się błyskawicznie, w roku 2017 będzie to kolejne 200 mln zł - wylicza wiceprezes WZP „Lewiatan”.

Szkolenia pozwolą osobom bezrobotnym „przebranżowić” się, dzięki czemu będą mogły znaleźć pracę w innym zawodzie niż wyuczony. Chodzi np. o uczestnictwo w kursach na spawaczy czy zrobienie prawa jazdy na ciężarówki. 
Dzięki Funduszom Europejskim skorzystają też mikro-, mali, średni przedsiębiorcy, którzy będą mogli ubiegać się o pieniądze na szkolenia i doradztwo dla swoich pracowników, a także dla siebie. Zrobić to będzie można dzięki Bazie Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. To ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty różnego rodzaju szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Szkolenia pozwolą także przedsiębiorcom zrozumieć m.in. kwestie związane z zamówieniami publicznymi czy wchodzeniem na rynki zagraniczne. Firmy mogą zostać także objęte pomocą w zakresie analizy i diagnozy problemów rozwojowych.

Jakub Nowak

 

 

Ludzie mają różne pomysły
na własny biznes

Rozmowa z Leszkiem Bierłą,
dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

 


 

Od kilku lat Powiatowe Urzędy Pracy na utworzenie działalności gospodarczej przekazują środki, które pochodzą z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Czy w najbliższym czasie mieszkańcy mogą aplikować o pieniądze na swoją firmę?
Jeśli chodzi o ten rodzaj pomocy, pieniądze mają urzędy pracy i organizacje pozarządowe, z którymi również współpracujemy. Pod koniec roku - a to jest regułą od kilku lat - takich środków jest więcej, ponieważ w innych programach nie zostały wykorzystane. W tym roku wyraźnie spadło bezrobocie i ta część, która była przeznaczona na zasiłki, nie została wydana. (…) I te pieniądze zostały przesunięte na dotacje na utworzenie własnej działalności gospodarczej oraz na nowe miejsca pracy. Są to pieniądze z budżetu państwa. Oczywiście, dodatkowe pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej. Tymi pieniędzmi dysponują urzędy pracy i organizacje pozarządowe. My swoje wykorzystamy w październiku i listopadzie. Dotacje te podchodzą z różnych programów unijnych, zarówno z RPO, jak i z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja 
i Rozwój. 

Urząd przeznaczał też środki na szkolenia, staże dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. 
W tym roku wielu bezrobotnych skorzystało ze staży. Były to osoby w wieku 50+, ale również matki samotnie wychowujące dzieci, osoby z grupą inwalidzką oraz absolwenci szkół. Na ten cel wydaliśmy ponad 3.000.000 zł. Pieniądze już się kończą, ale od nowego roku będzie nowy budżet. Jeżeli chodzi o szkolenia, to na ten cel przekazaliśmy ponad 800.000 zł. Z tej formy pomocy skorzystały osoby, które później znalazły pracę, nie robiliśmy szkoleń dla szkoleń. 
 Czy urząd pracy ma jakieś oferty dla przedsiębiorców?    
PUP przeznacza pieniądze na przekwalifikowanie pracowników danej firmy. Jeżeli pracodawca chciałby zwolnić pracownika, bo nie ma już dla niego zajęcia, a miałby w innym zawodzie, to może skorzystać ze środków na przekwalifikowanie. 

Jak fundusze unijne pomogły w walce z bezrobociem? 
Jeżeli chodzi o środki unijne, to w tym roku wydaliśmy ponad 3.000.000 zł. O pieniądze z Unii mogą również starać się organizacje pozarządowe, które nie są związane z PUP-em. My z nimi współpracujemy. I dzięki temu, że w urzędzie mamy Zespół  ds. Przedsiębiorczości, to przez cały czas z tymi organizacjami jesteśmy w kontakcie. 

Rozmawiała
ANETTA PRZESPOLEWSKA

 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

SAM WYSZUKAJ SOBIE DOTACJĘ!

Jeśli chcesz skorzystać z pieniędzy unijnych przeznaczonych na aktywizację zawodową i szkolenia, możesz poszukać pomocy bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy lub wejść na tzw. „wyszukiwarkę dotacji”, która znajduje się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl (jest pod ikoną lupy „znajdź dofinansowanie”). Dowiesz się tam o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Wyniki możesz filtrować według województw lub tematów, dzięki czemu łatwo i szybko znajdziesz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb.

 

 

DZIAŁANIA UNIJNE wspierające AKTYWIZACJĘ
ZAWODOWĄ W LATACH 2014-2020

 

 Działanie 6.1 WRPO
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia”.

Działanie 6.2 WRPO
„Aktywizacja zawodowa”. Informację o dofinansowanych projektach znajdziesz  w wyszukiwarce dotacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działanie 6.3 WRPO
„Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”. Wybrano 27 instytucji, które na obszarze woj. wielkopolskiego realizują projekty. Szczegóły znajdziesz w wyszukiwarce dotacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działanie 6.4 WRPO
„Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.”

Działanie 6.5 WRPO
„Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”.
Grupą docelową są pracownicy oraz właściciele firm, dotyczy to mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.

Działanie 1.1 POWER
„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. Szczegółowe informacje dostępne są w każdym z Powiatowych Urzędów Pracy.

Działanie 1.2 POWER
„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” - zostaną wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Lista instytucji, do których będzie można zgłaszać się po wsparcie zostanie opublikowana na www.efs.wup.poznan.pl

Działanie 1.3 POWER
„Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”. Na terenie Wielkopolski realizowanych jest 11 projektów. Lista projektów znajduje się na www.power.gov.pl, zakładka: „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. 

 

Istnieje także możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek na wsparcie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE. 
Więcej na www.jeremie.com.pl w zakładce „Gdzie zgłosić się po wsparcie?”

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
Godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 626 61 93, (61) 626 61 92, (61) 626 61 90


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 2
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00  
Telefony do konsultantów:
(62) 595 69 47, (62) 766 40 22


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30   
Telefony do konsultantów:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
64-100 Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 4b
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów: 
(65) 529 68 06, (65) 525 69 66


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów:
(61) 650 62 33, (61) 650 62 35


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 650 63 71, (61) 650 63 72

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.